ආයුබෝවන් !

21/04/2010

ඔන්න මම අළුත් බ්ලොග් එකක් පටන් ගත්තා. අළුත් එකක් කියන්නේ පරණ එකකුත් තියෙන නිසා. මෙච්චර කල් මම ඒ පරණ බ්ලොග් එකේ ලිව්වේ තොරතුරු තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ දේවල්. ඉතින් ඒ අතරේ මම රට වටේ ඇවිදිනවානේ. ඒ අතරේ ලැබෙන අත්දැකීම්, ඇසෙන – දකින – හිතෙන – කියන දේවල් ලියන්න අළුත් බ්ලොග් එකක් පටන් ගත්තා. පරණ බ්ලොග් එකේ ඔක්කොම ලිව්වොත් ඒක අච්චාරුවක් වෙනවා. ඒ නිසා, ඒ බ්ලොග් එකේ දිගටම තොරතුරු තාක්ෂණයට සම්බන්ධ දේවල් විතරක් ලියනවා. ඇසෙන, දකින, කියන, හිතෙන දේවල් ලියන්න මේ බ්ලොග් එක පාවිච්චි කරනවා. මීට අමතරව මම විනෝදාංශයක් විදියට ඡායාරූප ගන්නවා. ඒ වගේ මගේ කැමරාව දකින ලස්සන ඡායාරූප දාලා ඡායාරූප බ්ලොග් එකකුත් කරනවා.

මගේ බ්ලොග් ඉතිහාසය පටන් ගන්නේ 2009 සැප්තැම්බර් 01 වැනිදා. එදා සිට අද වන විට, මේ මාස 07 ක් වැනි කෙටි කාලයට මගේ  පරණ බ්ලොග් එකට 7200 ක් විතර ඇවිත් තියෙනවා. කමන්ට්ස් 163 ක් තියෙනවා. ලිපි 35 ක් තියෙනවා. බොහෝ අය මාව දිරිමත් කලා. හොද කරන කිව්වා. ඒ වගේම මේ  අළුත් බ්ලොග් එකත් එක්කත් මාත් එක්ක දිගටම ඉන්න කියලා ඉල්ලනවා.

Advertisements